HomeSubsidieaanvraagVoorwoord

Voorwoord

Geachte medewerkers van het Mondriaan Fonds,

Naar aanleiding van mijn antwoorden op alle vragen in Aanvraagformulier Kunstenaar Basis (i) (v1.22), heb ik een website gebouwd die visuele overeenkomsten vertoont met die van het Mondriaan Fonds.

Deze website, gepubliceerd onder de titel Boek XLIX – inclusief Aanvraagformulier Kunstenaar Basis -, is te vinden op www.mondriaanfondsen.nl en is een verstrengeling van mijn aanvraag Kunstenaar Basis en mijn werk.

Het doel van deze verstrengeling of verweving is om al mijn antwoorden op uw vragen over mijn werk, cv, plan, visueel documentatiemateriaal en ondernemerschap zowel direct als indirect, te laten samenvallen met mijn werk- en denkwijze. Hiermee belicht ik alle facetten van mijn kunstenaarschap, zoals inhoud, uitvoering, presentatie en representatie.

In mijn werk streef ik naar het kritisch bevragen van aannames, vanzelfsprekendheden, automatismen en systemen/systeemdenken, in een tijdsgewricht waarin beeldvorming en identiteit steeds belangrijker worden in ons persoonlijke en professionele leven. Ik benader deze onderwerpen op een scherpzinnige en innovatieve manier, om inzicht te krijgen in en te geven op de manier waarop ze ons denken en handelen beïnvloeden. Dit gebeurt soms subtiel en beschouwend, dan weer radicaal, ironisch of satirisch.

Ik realiseer me dat mijn aanvraag mogelijk afwijkt van de gebruikelijke manier van aanvragen. De gekozen vorm is echter nauw verbonden met mijn kunstenaarschap, waarbinnen ik op een rizomatische manier werk (zie ook 2.9 PLAN). De aanvraag zoals deze nu voor u ligt, dient dan ook gezien te worden als de uiterste consequentie van mijn werk en kunstenaarschap.

Jan van der Til, Groningen maart 2023

Kunstenaar Basis

Ben je 4 jaar of langer werkzaam als beeldend kunstenaar en wil je je oeuvre uitbreiden, je zichtbaarheid vergroten, onderzoek doen en/of experimenteren? Misschien kom je in aanmerking voor de bijdrage Kunstenaar Basis.